§ 19a. - Znakowanie poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.29

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 października 2022 r.
§  19a.  19
1. 
Nazwę "ocet" stosuje się tylko w przypadku produktów otrzymanych z surowców pochodzenia rolniczego wyłącznie w procesie biologicznym fermentacji alkoholowej i octowej.
2. 
Nazwy "ocet" nie stosuje się w przypadku mieszaniny octu i kwasu octowego spożywczego (E 260).
19 § 19a dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2017 r. (Dz.U.2017.2461) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2018 r.