Art. 55. - Znaki towarowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.14.73

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 1963 r.
Art.  55.
1.
Kto będąc, w myśl art. 33 ust. 3, obowiązany do nieużywania i niezbywania przyrządów lub zapasów podrobionych znaków, narusza ten obowiązek

- podlega karze grzywny do 50.000 zł.

2.
Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.