Art. 35. - Znaki towarowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.14.73

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 1963 r.
Art.  35.
1.
Jako wspólne znaki towarowe mogą być rejestrowane znaki towarowe, zgłoszone przez zjednoczenia przedsiębiorstw państwowych, organizacje gospodarcze, łączące przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielcze i inne oraz związki spółdzielcze.
2.
Uprawnienia do oznaczania towarów zarejestrowanym wspólnym znakiem towarowym przysługują wyłącznie wymienionym w ust. 1 organizacjom gospodarczym, a także zrzeszonym w nich przedsiębiorstwom, spółdzielniom i innym jednostkom gospodarczym.