Art. 21. - Znaki towarowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.14.73

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 1963 r.
Art.  21.

Każdy może żądać ustalenia przez Urząd Patentowy, że między określonym zarejestrowanym znakiem towarowym a znakiem towarowym zarejestrowanym na jego rzecz albo między określonym zarejestrowanym znakiem towarowym a znakiem nie zarejestrowanym, którego używa lub zamierza używać, nie zachodzi podobieństwo wyłączające rejestrację.