§ 74. - [Znaki - tablice wskaźnikowe na drogach ekspresowych lub autostradach] - Znaki i sygnały drogowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2310 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 grudnia 2022 r.
§  74.  20 [Znaki - tablice wskaźnikowe na drogach ekspresowych lub autostradach]
1. 
Znaki:
1)
F-14a "tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 300 m przed pasem wyłączania",
2)
F-14b "tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 200 m przed pasem wyłączania",
3)
F-14c "tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania"

informują o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania).

2. 
Znaki:
1)
F-14d "tablica wskaźnikowa na drodze ekspresowej umieszczana w odległości 300 m przed pasem wyłączania",
2)
F-14e "tablica wskaźnikowa na drodze ekspresowej umieszczana w odległości 200 m przed pasem wyłączania",
3)
F-14f "tablica wskaźnikowa na drodze ekspresowej umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania"

informują o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z drogi ekspresowej (pasa wyłączania).

20 § 74 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 12 października 2021 r. (Dz.U.2021.2065) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 grudnia 2021 r.