§ 60a. - [Znak informujący o zatoce przeznaczonej na awaryjne zatrzymanie pojazdu] - Znaki i sygnały drogowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2310 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 grudnia 2022 r.
§  60a.  [Znak informujący o zatoce przeznaczonej na awaryjne zatrzymanie pojazdu]
1.  16
 Znak D-50 "zatoka" oznacza miejsce na drodze przeznaczone na zatrzymanie albo postój pojazdu w razie wystąpienia niebezpieczeństwa lub awarii.
2. 
Umieszczona pod znakiem D-50 tabliczka T-33 lub umieszczony na znaku napis "SOS" informuje, że w zatoce znajduje się telefon alarmowy i gaśnica.
16 § 60a ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 12 października 2021 r. (Dz.U.2021.2065) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 grudnia 2021 r.