§ 3. - Znak Żandarmerii Wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.157.1850

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2001 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.