§ 2. - Znak Żandarmerii Wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.157.1850

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2001 r.
§  2.
Znak Żandarmerii Wojskowej może być używany w barwach czarno-białych i w różnych rozmiarach.