§ 1. - Znak Żandarmerii Wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.157.1850

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2001 r.
§  1.
1.
Znakiem Żandarmerii Wojskowej jest emblemat przedstawiający nałożone na siebie litery "ŻW", umieszczone wewnątrz koła otoczonego wieńcem laurowym. Kropka nad literą "Ż" jest w kształcie czary znicza z płomieniem, wnętrze znaku jest szkarłatne, a płomień znicza żółty.
2.
Wzór znaku Żandarmerii Wojskowej określa załącznik do rozporządzenia.