Znak Żandarmerii Wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.157.1850

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 14 grudnia 2001 r.
w sprawie znaku Żandarmerii Wojskowej.

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800) zarządza się, co następuje:
1.
Znakiem Żandarmerii Wojskowej jest emblemat przedstawiający nałożone na siebie litery "ŻW", umieszczone wewnątrz koła otoczonego wieńcem laurowym. Kropka nad literą "Ż" jest w kształcie czary znicza z płomieniem, wnętrze znaku jest szkarłatne, a płomień znicza żółty.
2.
Wzór znaku Żandarmerii Wojskowej określa załącznik do rozporządzenia.
Znak Żandarmerii Wojskowej może być używany w barwach czarno-białych i w różnych rozmiarach.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR ZNAKU ŻANDARMERII WOJSKOWEJ