Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.30.255

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
o zmniejszeniu terminu na załadowanie wagonów węgłem kamiennym.

W uzupełnieniu § 3 części I - ej Taryfy tymczasowej na przewóz towarów kolejami państwowemi okręgu warszawskiego (część I § 8 Taryfy okupacyjnej niemieckiej z dnia 1 czerwca 1918 roku), zarządzam, aby od dnia 1 kwietnia r. b. aż do odwołania, termin na załadowanie węglem kamiennym wagonów, podstawionych na stacje kolejowe Zagłębia Dąbrowskiego, jak również na linje ładunkowe kopalni, zmniejszony został z 12 na 6 godzin z pobieraniem za przetrzymanie wagonu ponad 6 godzin osiowego stosownie do taryfy.
Warszawa, dnia 24 marca 1919 r.