§ 2a. - Zmniejszenie obciążenia niektórych grup podatników podatkiem wyrównawczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.14.136

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1972 r.
§  2a. 3
Podwyższa się kwoty określone w art. 3 ust. 2 pkt 1 lit. c) ustawy o podatku wyrównawczym do 400.000 zł.
3 § 2a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1972 r. (Dz.U.72.55.373) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1972 r.