§ 3. - Zmiany w wysokości opłat od patentów akcyzowych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, ustalone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 maja 1923 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.124.1000

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1924 r.
§  3.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Skarbu.