§ 1. - Zmiany w wysokości opłat od patentów akcyzowych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, ustalone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 maja 1923 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.124.1000

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1924 r.
§  1.
Ustanowione w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 24 maja 1923 r. (Dz. U. R. P. № 56 poz. 401), a wyszczególnione pod literą A, B i C tegoż paragrafu akcyzowe opłaty patentowe za wyrób, przerób i sprzedaż artykułów podległych podatkowi spożywczemu podwyższa się 20-krotnie.