Zmiany w taryfie ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt. - Dz.U.1923.40.281 - OpenLEX

Zmiany w taryfie ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.40.281

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 kwietnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 13 kwietnia 1923 r.
o zmianach w taryfie ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14 poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządza się co następuje:
W części II taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt "postanowienia taryfowe" (Dz. U. R. P. z r. 1922 № 48 poz. 428) w p. 52 słowa: "według taryfy dla przewozu przesyłek pośpiesznych ulgowych (punkt 7 - 8 nin. "postan. taryfowych") zmienia się na słowa: "według taryfy klasy II".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 1923 r.