Zmiany w rozmieszczeniu Ewidencji katastru podatku gruntowego w okręgu izby skarbowej w Krakowie. - Dz.U.1923.42.286 - OpenLEX

Zmiany w rozmieszczeniu Ewidencji katastru podatku gruntowego w okręgu izby skarbowej w Krakowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.42.286

Akt utracił moc
Wersja od: 21 kwietnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 28 marca 1923 r.
w przedmiocie zmian w rozmieszczeniu Ewidencji katastru podatku gruntowego w okręgu izby skarbowej w Krakowie.

Na zasadzie art. 15 ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. P. P. P. № 65 poz. 391) zarządza się co następuje:
Zwija się Ewidencję katastru podatku gruntowego Gorlice I, a jej agendy przekazuje się Ewidencji katastru podatku gruntowego w Bieczu (powiat polityczny Gorlice), którą się równocześnie tworzy.
Zwija się Ewidencję katastru podatku gruntowego w Radomyślu Wielkim (powiat polityczny Mielec), a jej agendy przekazuje się istniejącej Ewidencji katastru podatku gruntowego w Mielcu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.