§ 2. - Zmiany w regulaminie przewozowym dla bezpośredniej niemiecko-polsko-sowieckiej komunikacji towarowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.50.466

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 czerwca 1932 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.