Zmiany w postanowieniach o opodatkowaniu spirytusu, piwa, cukru, zapałek i t.p. na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.63.469

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 czerwca 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 czerwca 1923 r.
w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu spirytusu, piwa, cukru, zapałek i t. p. na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Na mocy art. 2 ustawy z dnia 10 maja 1921 r. O regulowaniu podatków od spożycia, zużycia, względnie produkcji, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. № 41 poz. 248) oraz ustawy z dnia 16 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 30 poz. 183) zarządza się co następuje:
Artykuł 150, 151, 153 i 154 ros. ustawy akcyzowej (tom V Zbioru praw rosyjskich według wydania z r. 1901 i dalszego ciągu z r. 1912) tudzież art. 91 niemieckiej ustawy o opodatkowaniu spirytusu z dnia 15 lipca 1909 r. (Dz. U. Rz. Niem. strona 661) uchyla się. Natomiast rozciąga się, na cały obszar Rzeczypospolitej moc obowiązującą podanych w przyległym załączniku postanowień ustępu 1 i 2 artykułu 52 austrjackiej ustawy o podatku od spirytusu z 20 czerwca 1883 r. (Dz. Praw № 95) z uzupełnieniem z 17 lipca 1899 (Dz. Pr. № 120).
Artykuły 331 do 346 ros. ust. akcyzowej (tom V Zbioru praw rosyjskich według wydania z r. 1901 i dalszego ciągu z r. 1912) uchyla się, a artykuł 330, 445 i 449 tejże ustawy, § 7 niemieckiej ustawy o opodatkowaniu spirytusu z dnia 15 lipca 1909 r. (Dz. U. Rz. Niem. str. 661) i § 79 austr. ustawy o opodatkowaniu spirytusu z dnia 20 czerwca 1888 r. (Dz. U. № 95) z uzupełnieniem z dnia 17 lipca 1899 r. (Austr. Dz. U. № 120.11) otrzymują brzmienie następujące w przedmiocie kredytowania podatku:

"Podatek spożywczy od spirytusu (akcyza) może, być zakredytowany na warunkach ustalonych przez Ministra Skarbu".

Ustąp drugi § 11 niemieckiej ustawy o opodatkowaniu piwa z dnia 26 lipca 1918 r. (Dz. U. Rz. Niem. strona 863), ustęp pierwszy § 22 austrjackiego cesarskiego rozporządzenia z dnia 17 lipca 1899 r. (Dz. U. № 120.I) o opodatkowaniu piwa i część art. 400 ros. ustawy akcyzowej (tom V Zbioru praw rosyjskich według wydania z r. 1901 i dalszego ciągu z r. 1912) odnosząca się- do kredytowania podatku od piwa otrzymuje brzmienie następujące:

"Podatek spożywczy od piwa może być zakredytowany na warunkach ustalonych przez Ministra Skarbu".

§ 40 austrjackiej ustawy o opodatkowaniu cukru z dnia 20 czerwca 1888 r. (Dz. U. № 97), zmienionej częściowo ces. rozporządzeniem z dnia 17 lipca 1899 r. (Dz. U. № 120.IV) i § 3 niemieckiej ustawy o opodatkowaniu cukru z dnia 27 maja 1896 r. (Dz. U. Rz. Niem. strona 117) o kredytowaniu podatku od cukru otrzymuje brzmienie następujące:

"Podatek spożywczy od cukru (akcyza) może być zakredytowany na warunkach ustalonych przez Ministra Skarbu".

Artykuł 1050 i 1051 ros. ustawy akcyzowej (tom V Zbioru praw rosyjskich według wydania z r. 1901 i dalszego ciągu z r. 1912) i § 7 niemieckiej ustawy o opodatkowaniu zapałek z dnia 15 lipca 1909 r. (Dz. U. Rz. Niem. strona 814) odnoszące się do kredytowania podatku (akcyzy) od zapałek otrzymuje brzmienie następujące:

"Podatek spożywczy (akcyza) od zapałek może być zakredytowany na warunkach ustalonych przez Ministra Skarbu".

Podatek zakredytowany, a niezapłacony w terminie ściąga się analogicznie do postanowień art. 2 i 6 ustawy z dnia 9 marca 1923 r. o karach za zwłokę oraz kosztach egzekucyjnych (Dz. U. R. P. № 31 poz. 189) wraz z karą za zwłokę wynoszącą miesięcznie W/o zaległych, w terminie niezapłaconych kwot (§ 2 ustawy) i opłatami na pokrycie kosztów spowodowanych przymusowem ściągnięciem zaległości w przewidzianej w § 6 powyższej Ustawie wysokości.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Skarbu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, a obowiązuje na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.