§ 7. - Zmiany w postanowieniach o opodatkowaniu spirytusu, piwa, cukru, zapałek i t.p. na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.63.469

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 czerwca 1923 r.
§  7.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Skarbu.