Zmiany w postanowieniach o opodatkowaniu spirytusu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.114.913

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 listopada 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 listopada 1923 r.
w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu spirytusu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Na mocy art. 2 ustawy z dnia 10 maja 1921 r. o regulowaniu podatków od spożycia, zużycia względnie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. № 41, poz. 248) i ustawy z dnia 16 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 30, poz. 183) zarządza się. co następuje:
Ustanowiony w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu spirytusu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. № 104, poz. 809) podatek spożywczy od jednego stopnia hektolitrowego alkoholu (jednego litra stustopniowego spirytusu) wyrobionego w gorzelniach rolniczych i w gorzelniach przerabiających owoce podnosi się z 200.000 mk. na 600.000 mk. a w gorzelniach przemysłowych z 206.000 mk. na 620.000 mk. pol. Gorzelnie przemysłowe przerabiające wywary na sole potasowe opłacają podatek spożywczy podobnie jak rolnicze w wysokości 600.000 mk. pol. za litr stustopniowego spirytusu.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Skarbu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 12 listopada 1923 r. na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.