§ 9. - Zmiany w postanowieniach o opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.114.917

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 listopada 1923 r.
§  9.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 12 listopada 1923 r. na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.