§ 7. - Zmiany w postanowieniach o opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.114.917

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 listopada 1923 r.
§  7.
Ustanowiony w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 1923 r. (Dz. U. R. P. № 104 poz. 812) podatek od warek domowych podnosi się do kwoty 375.000 mk. polskich od hektolitra.