§ 3. - Zmiany w postanowieniach o opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.114.917

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 listopada 1923 r.
§  3.
Ustanowioną w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 1923 r. w przedmiocie zmian w opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. № 104 poz. 812) opłatą akcyzową od bryczki piwnej, określoną od hektolitra taj brzeczki i od każdego stopnia ekstraktu zależnie od rozmiarów rocznej produkcji browaru na obszarze b. dzielnicy austrjackiej podwyższa się jak następuje:
a)
dla browarów przerabiających do 10.000 hekt. piwa z kwoty 45.000 do kwoty 138.000 mkp;
b)
dla browarów przerabiających do 30.000 hektolitrów piwa z kwoty 47.000 do kwoty 141.000 mk. polskich.
c)
dla browarów przerabiających do 50.000 hektolitrów piwa z kwoty 48.000 do kwoty 144.000 mk. polskich.
d)
dla browarów przerabiających do 70.000 hektolitrów piwa z kwoty 49.000 do kwoty 147.000 mk. polskich.
e)
dla browarów przerabiających ponad 70.000 hl. piwa z kwoty 50.000 do kwoty 150.000 mk. polskich.