§ 2. - Zmiany w postanowieniach o opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.114.917

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 listopada 1923 r.
§  2.
Ustanowioną w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 1923 r. (Dz. U. R. P. № 104 poz. 812) opłatę akcyzową od piwa sprowadzonego za osobnem zezwoleniem Ministerstwa Skarbu do b. dzielnicy rosyjskiej z zagranicy podwyższą się z kwoty 800.000 do 'kwoty 2.400.000 mk. od każdych 100 litrów piwa.