§ 1. - Zmiany w postanowieniach o opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.114.917

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 listopada 1923 r.
§  1.
Ustanowioną w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 11 października 1923 r. w przedmiocie zmian w opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. № 104 poz. 812) opłatę akcyzową od słodu przerabianego na piwo w b. dzielnicy rosyjskiej podwyższa się z kwoty 480.000 do kwoty 1.440.000 mk. polskich od każdych 16.38 kg. (1 puda) wagi słodu, przeznaczonego do przeróbki na piwo.

Opłatę akcyzową, jaką uiszczać maja browary przerabiające w ciągu roku nie więcej niż 32.760 kg. (dwa tysiące pudów) słodu, podwyższa się z kwoty 400.000 do kwoty 1.200.000 mk. polskich od każdych 16.38 kg. (jednego puda) wagi słodu.