§ 6. - Zmiany w postanowieniach o opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.104.812

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 1923 r.
§  6.
Ustanowiony w § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 28 sierpnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 87 poz. 680) podatek od piwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej i na obszarze Województwa Śląskiego ustala się w sposób następujący:

Podatek od jednego hektolitra piwa słabego sporządzonego z brzeczki podstawowej, zawierającej do 8% ekstraktu, wynosi przy produkcji rocznej ód pierwszych 10.000 hektolitrów po 360.000 mkp., za dalsze 20.000 hektolitrów po 380.000 mkp. powyżej 30.000 hektolitrów po 400.000 mkp.

Powyższy podatek oblicza się od piwa pełnego o zawartości powyżej 8 -13% ekstraktu brzeczki podstawowej o 62,5% wyżej, czyli przy produkcji:

1)
do 10.000 hektolitrów po 585.000 mkp.
2)
za dalsze 20.000 hektolitrów po 617.500 "
3)
powyżej 30.000 hektolitrów po 650.000 "

za każdy hektolitr.

Od piwa mocnego o zawartości powyżej 13% ekstraktu brzeczki podstawowej dolicza się do stopy podatkowej, unormowanej dla piwa pełnego, za każde dalsze 4% ekstraktu brzeczki podstawowej połowę stopy podatkowej ustanowionej dla piwa słabego.