§ 3. - Zmiany w postanowieniach o opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.104.812

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 1923 r.
§  3.
Ustanowioną w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1923 r. w przedmiocie zmian w opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. № 87 poz. 680) opłatę akcyzową od brzeczki piwnej, określoną od hektolitra tej brzeczki i od każdego stopnia ekstraktu zależnie od rozmiarów rocznej produkcji browaru na obszarze b. dzielnicy austrjackiej podwyższa się, jak następuje:
a)
dla browarów przerabiających do 10.000 hektolitrów piwa z kwoty 18.400 do kwoty 46.000 mkp.,
b)
dla browarów, przerabiających do 30.000 hektolitrów piwa z kwoty 18.800 do kwoty 47.000 mkp.,
c)
dla browarów przerabiających do 50.000 hektolitrów piwa z kwoty 19.200 do kwoty 48.000 mkp.,
d)
dla browarów przerabiających do 70.000 hektolitrów piwa z kwoty 19.600 do kwoty 49.000 mkp.,
e)
dla browarów przerabiających ponad 70.000 hektolitrów piwa z kwoty 20.000 do kwoty 50.000 mkp.