§ 1. - Zmiany w postanowieniach o opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.104.812

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 1923 r.
§  1.
Ustanowioną w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1923 r. w przedmiocie zmian w opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. № 87 poz. 680) opłatą akcyzową od słodu przerabianego na piwo w b. dzielnicy rosyjskiej podwyższa się z kwoty 192.000 do kwoty 480.000 mk. polskich od każdych 16,38 kg. (1 puda) wagi słodu, przeznaczonego do przeróbki na piwo.

Opłatę akcyzową, jaką uiszczać mają browary przerabiające w ciągu roku nie więcej niż 32,760 kg. (dwa tysiące pudów) słodu, podwyższa się z kwoty 160.000 do kwoty 400.000 mk. polskich od każdych 16,38 kg. (jednego puda) wagi słodu.