§ 4. - Zmiany w podatku wyrównawczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.11.40

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1991 r.
§  4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 1991 r.