§ 3. - Zmiany w podatku wyrównawczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.11.40

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1991 r.
§  3.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1989 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym (Dz. U. Nr 72, poz. 426), z tym że przepisy tego rozporządzenia stosuje się do opodatkowania dochodów osiągniętych w 1990 r.