§ 2. - Zmiany w podatku wyrównawczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.11.40

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1991 r.
§  2.
Skalę podatku wyrównawczego, zawartą w art. 9 ust. 1 ustawy, o której mowa w § 1, zastępuje się skalą podatkową stanowiącą załącznik do rozporządzenia.