§ 1. - Zmiany w podatku wyrównawczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.11.40

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1991 r.
§  1.
Podwyższa się kwotę dochodu nie podlegającego opodatkowaniu, określoną w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku wyrównawczym (Dz. U. Nr 42, poz. 188, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z 1988 r. Nr 34, poz. 254 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) do wysokości 36.000.000 zł rocznie.