§ 4. - Zmiany w podatku wyrównawczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.72.426

Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 1989 r.
§  4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do opodatkowania dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 1990 r.
Dochód podlegający opodatkowaniu rocznie w złPodatek wynosi
16.000.000-24.000.000 10% od kwoty ponad 16.000.000 zł
24.000.000-32.000.000 800.000 zł + 20% od kwoty ponad 24.000.000 zł
32.000.000-40.000.0002.400.000 zł + 30% od kwoty ponad 32.000.000 zł
40.000.000-48.000.0004.800.000 zł + 40% od kwoty ponad 40.000.000 zł
48.000.000 i więcej8.000.000 zł + 50% od kwoty ponad 48.000.000 zł

nie więcej jednak niż 40% podstawy opodatkowania