§ 3. - Zmiany w podatku wyrównawczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.72.426

Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 1989 r.
§  3.
Tracą moc przepisy § 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 września 1989 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym (Dz. U. Nr 55, poz. 325), z tym że przepisy te stosuje się do opodatkowania dochodów osiągniętych w 1989 r.