§ 2. - Zmiany w podatku wyrównawczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.72.426

Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 1989 r.
§  2.
Skalę podatku wyrównawczego, zawartą w art. 9 ust. 1 ustawy, o której mowa w § 1, zastępuje się skalą podatkową stanowiącą załącznik do rozporządzenia.