§ 1. - Zmiany w podatku wyrównawczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.72.426

Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 1989 r.
§  1.
Podwyższa się kwotę dochodu nie podlegającego opodatkowaniu, określoną w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku wyrównawczym (Dz. U. Nr 42, poz. 188, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z 1988 r. Nr 34, poz. 254 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192), do wysokości 16.000.000 zł rocznie.