§ 2. - Zmiany w podatku wyrównawczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.55.325

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1990 r.
§  2. 2
(utracił moc).
2 § 2 utracił moc na podstawie § 3 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 1989 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym (Dz.U.89.72.426) z dniem 1 stycznia 1990 r.