Zmiany w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Białymstoku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.16.88

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 1935 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 22 lutego 1935 r.
w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Białymstoku.

Na podstawie art. 3 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. P. P. P. Nr. 65, poz. 391) w brzmieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. 110, poz. 976) zarządzam co następuje:
Z terytorialnego zakresu działania Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim wyłącza się gminy miejskie Ciechanowiec, Drohiczyn i Siemiatycze oraz gminy wiejskie Boćki, Ciechanowiec, Drohiczyn, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce i Siemiatycze i dla wyłączonego obszaru tworzy się Urząd Skarbowy w Siemiatyczach.
Czynności Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim w stosunku do wyłączonego obszaru przechodzą do Urzędu Skarbowego w Siemiatyczach.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1935 roku.