Zmiany w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Krakowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.76.550

Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 1937 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 13 października 1937 r.
o zmianach w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Krakowie.

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 80, poz. 499) zarządzam co następuje:
Znosi się Urząd Skarbowy w Ropczycach, a na jego miejsce tworzy się nowy Urząd Skarbowy w Dębicy z zakresem terytorialnego działania na powiat dębicki.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.