Zmiany w organizacji niektórych urzędów skarbowych w okręgu Izby Skarbowej Okręgowej w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.65.441

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lipca 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 17 lipca 1939 r.
o zmianach w organizacji niektórych urzędów skarbowych w okręgu Izby Skarbowej Okręgowej w Warszawie.

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 80, poz. 499) zarządzam, co następuje:
Wyłącza się z właściwości miejscowej:
a)
1 Urzędu Skarbowego Warszawa - Powiat gminy miejskie: Nowy Dwór Mazowiecki i Zakroczym oraz gminy wiejskie: Góra, Legionowo i Pomiechowo,
b)
2 Urzędu Skarbowego Warszawa - Powiat gminę wiejską Cząstków

i dla wyłączonego obszaru tworzy się Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Mazowieckim.

Wyłącza się z właściwości miejscowej Urzędu Skarbowego w Otwocku gminę miejską Rembertów oraz gminę wiejską Wawer i włącza się je do właściwości miejscowej 1 Urzędu Skarbowego Warszawa - Powiat.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1939 r.