Zmiany w organizacji niektórych urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgach administracyjnych Izb Skarbowych w Grudziądzu, Poznaniu i Okręgowej w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.17.127

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 2 marca 1938 r.
o zmianach w organizacji niektórych urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgach administracyjnych Izb Skarbowych w Grudziądzu, Poznaniu i Okręgowej w Warszawie.

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 80, poz. 499) zarządzam co następuje:
Wyłącza się z terytorialnego zakresu działania urzędu skarbowego akcyz i monopolów państwowych:

1. w Grudziądzu - obszar pow. działdowskiego;

2. w Toruniu - obszar pow. świeckiego;

3. w Gnieźnie - obszar miasta Inowrocławia i pow. inowrocławskiego oraz gminy miejskiej Kruszwica i gmin wiejskich: Chełmce i Kruszwica;

4. we Włocławku - obszar pow. kutnowskiego;

5. w Płocku - obszar pow. mławskiego i rypińskiego;

6. w Warszawie (z Okręgowego Urzędu Skarb. Akcyz i Monopolów Państwowych) - obszar pow. ciechanowskiego, makowskiego i przasnyskiego.

Włącza się do terytorialnego zakresu działania urzędu skarbowego akcyz i monopolów państwowych:

1. w Grudziądzu - obszar pow. świeckiego (§ 1 pkt 2);

2. w Toruniu - obszar miasta Inowrocławia i pow. inowrocławskiego oraz gminy miejskiej Kruszwica i gmin wiejskich: Chełmce i Kruszwica (§ 1 pkt 3);

3. we Włocławku - obszar pow. rypińskiego (§ 1 pkt 5);

4. w Płocku - obszar pow. kutnowskiego (§ 1 pkt 4).

W okręgu administracyjnym Izby Skarbowej Okręgowej w Warszawie tworzy się Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów Państwowych w Mławie z zakresem terytorialnego działania na powiaty: działdowski (§ 1 pkt 1), mławski (§ 1 pkt 5), ciechanowski, makowski i przasnyski (§ 1 pkt 6).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1938 r.