Zmiany w opłatach od hurtowej i detalicznej sprzedaży spirytusu i napojów alkoholowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.100.766

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 18 grudnia 1933 r.
w sprawie zmian w opłatach od hurtowej i detalicznej sprzedaży spirytusu i napojów alkoholowych.

Na podstawie art. 62 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych (Dz. U. R. P. Nr. 63, poz. 586) w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 84, poz. 615) zarządzam co następuje:
Stawki opłat od hurtowej i detalicznej sprzedaży spirytusu i napojów alkoholowych, określone w załączniku do art. 62 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych (Dz. U. R. P. Nr. 63, poz. 586), zmienia się i ustala, jak następuje:
III. Sprzedaż hurtowa.
w miejscowościach
I kl.II kl.III kl.
1)wszelkich napojów alkoholowych300180132
2)wina, miodu i piwa96"48"24"
IV. Sprzedaż detaliczna.
1)wyłącznie w naczyniach zamkniętych:
a) wszelkich napojów alkoholowych oraz spirytusu1324818
b) wina, miodu i piwa36"18"9"
2)w naczyniach zamkniętych i na kieliszki:
A. wszelkich napojów alkoholowych oraz spirytusu w naczyniach zamkniętych:
a) w zakładach restauracyjnych zatrudniających ponad 20 pracowników720"408"144"
b) a1) w zakładach restauracyjnych" zatrudniających ponad 10 do 20 pracowników włącznie,288"96"36"
b2) w zakładach restauracyjnych" zatrudniających do 10 pracowników włącznie,204"72"24
c) w cukierniach bez podawania potraw kuchennych, w karczmach, w domach zajezdnych i t. p.132"48"18"
B. wina. miodu i piwa72"36"12"
3)bufety stałe ze sprzedażą:
a) wszelkich napojów alkoholowych60"36"12"
b) wina, miodu i piwa24"12"6"
4)bufety czasowe ze sprzedażą:
a) wszelkich napojów alkoholowych na dobę10"7"5"
b) wina, miodu i piwa na dobę5"3"2"
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1934 r.
1 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1938 r. (Dz.U.39.3.13) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1939 r.