Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.74.510

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 września 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 31 sierpnia 1921 r.
w przedmiocie zmian w ogólnej taryfie towarowej.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. Pr. P. P. z 1919 r. № 14 poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami: Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam wprowadzenie następujących zmian w taryfie ogólnej z dnia 24 kwietnia 1920 r. na przewóz towarów, zwłok i zwierząt (Dz. Ust. R. P. 1920 r. № 40 poz. 243), wraz z późniejszemi uzupełnieniami:
§  1. Znosi się klasy VII-ą i VI-ą opłat-taryfowych, wskazane w części IV taryfy ogólnej (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 40 poz. 243) W zależności od tego wszystkie towary, zaliczone w nomenklaturze i klasyfikacji towarów oraz w skorowidzu alfabetycznym do tej nomenklatury (Część III taryfy) do klas VII i VI przenosi się do klasy V, równocześnie zaś wszystkie towary, zaliczone do klasy V, przenosi się do klasy IV.
§  2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem 10 września 1921 r.