§ 15. - Zmiany w kwotach pieniężnych określonych w przepisach karnych, karnoadministracyjnych i niektórych skarbowych, oraz w przepisach porządkowych i dyscyplinarnych, tudzież w przedmiocie zastosowania złotego do obliczania tych kwot.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.9.89

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1924 r.
§  15.
W niemieckiej ustawie o ustroju sądownictwa z dnia 27 stycznia 1877 r. (Dz. U. Rz., str. 41) wstępuje w miejsce kwot dotychczasowych;
1)
w § 27 L. 2 kwota sześćset złotych;
2) 9
w § 27 L. 4, 3, 6 i 7 oraz w § 28 - kwota sto pięćdziesiąt złotych.
9 § 15 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 16 czerwca 1924 r. (Dz.U.24.52.529) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1924 r.