Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.108.796

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU WYDANE W POROZUMIENIU Z MINISTREM SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 1 grudnia 1921 r.
w przedmiocie zmian w klasyfikacji miejscowości odnośnie do wysokości opłat od patentów akcyzowych.

Na mocy art. 115 tudzież uwagi I do uzupełnienia art. 112 zbioru rosyjsk. ustaw o akcyzach (Zbiór praw b. cesar. rosyjsk. tom V Wyd. z 1901 roku oraz uzup. z r. 1912) za porozumieniem z Ministrem Spraw Wewnętrznych zarządza się co następuje:
§  1. Odnośnie do wysokości opłat od patentów akcyzowych przesuwa się z klasy III do II następujące miejscowości:
a) w województwie Białostockiem: Grajewo, Sokółkę i Wysokie Mazowieckie,
b) w województwie Kieleckiem: Czeladź, Dąbrową Górniczą, Ostrowiec z przedmieściem Klimkiewicze, Zawiercie i Ząbkowice.
c) w województwie Lubelskiem: Terespol,
d) w województwie Łódzkiem: Noworadomsk, Sieradz i Zduńską Wolę,
e) w województwie Warszawskiem: Ciechocinek, Grodzisk, Nowe Miasto n. Pilicą i Żyrardów.
§  2. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem 1 stycznia 1922 roku.