§ 2. - Zmiany postanowień szczególnych, obowiązujących na polskich kolejach górnośląskich, do Części II "Taryfy polskich normalno-torowych kolei państwowych na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.24.255

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 1924 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 16 marca 1924 r.