§ 1. - Zmiany postanowień szczególnych, obowiązujących na polskich kolejach górnośląskich, do Części II "Taryfy polskich normalno-torowych kolei państwowych na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.24.255

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 1924 r.
§  1.
Do postanowień szczególnych, objętych za łącznikiem do rozporządzenia Ministra Kolei Żelaznych z dn. 12 października 1923 r. o zaprowadzeniu na polskich kolejach górnośląskich postanowień taryfowych, zawartych w części II "Taryfy polskich normalnotorowych kolei państwowych na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych" (Dz. U. R. P. z 1923 r. № 109 poz. 864), wprowadza się zmiany następujące:

Postanowienia szczegółowe do polskiej taryfy osobowej i bagażowej.

CZĘŚĆ II.

Postanowienia taryfowe.

1)
Ustępy: 4, 6 i 7 do rozdziału i "Przewóz osób", dział A "Zasady obliczania" skreśla się, a ustęp 5 do tegoż rozdziału I i tegoż działu A otrzymuje odpowiednio numerację bieżącą 4.
2)
Ustęp 8 do tegoż rozdziału I i działu B "Dopłaty za przejścia do klasy wyższej lub do pociągu droższego" wraz z odnośną tablicą B, oraz ustąp 9 do tegoż rozdziału I i tegoż działu 3 skreśla się.
3)
Ustęp 10 do rozdziału I, działu- C "Bilety okresowe" otrzymuje liczbę parządkową 5, ustęp zaś 11 do tegoż rozdziału 1 i Działu D "Ulgi taryfowe ze względów społecznych i humanitarnych" otrzymuje numeracją bieżącą 6.
4)
Nagłówek "Rozdział IV. Przewóz bagażu wraz z odnoszącemi się doń ustępami 12, 13 i 14 skreśla się.
5)
Nagłówek "Rozdział V. Przewóz przesyłek nadzwyczajnych" wraz z odnoszącym się doń ustępem 15 skreśla się
6)
Ustęp pod tytułem: "Rozdział VI. Przewóz czasopism, broszur z książek" otrzymuje numeracją bieżącą 7.