§ 2. - Zmiany organizacyjne na wydziałach humanistycznych Uniwersytetów Warszawskiego i Jagiellońskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.29.230

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 1950 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 1950 r.