§ 1. - Zmiany organizacyjne na wydziałach humanistycznych Uniwersytetów Warszawskiego i Jagiellońskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.29.230

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 1950 r.
§  1.
Na Wydziałach Humanistycznych Uniwersytetów Warszawskiego i Jagiellońskiego tworzy się następujące katedry wraz z połączonymi z nimi zakładami naukowymi:
1)
katedrę teorii i praktyki dziennikarstwa,
2)
katedrę historii prasy,
3)
katedrę historii dyplomacji i zagadnień polityki międzynarodowej.