Art. 7. - Zmiany organizacji i zakresu działania naczelnych władz administracyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.31.130

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 czerwca 1957 r.
Art.  7. 4

(uchylony).

4 Art. 7 uchylony przez art. 12 pkt 3 ustawy z dnia 30 grudnia 1950 r. o organizacji władz i instytucji w dziedzinie budownictwa (Dz.U.50.58.523) z dniem 1 stycznia 1951 r.